THL:n sairastavuusindeksi

Taulukko 1. Sairausryhmittäisten osaindeksien painokertoimet.

  Kuolleisuus (PYLL)1 Työ­kyvyttö­myys 2 Terveyteen liittyvän elämän­laadun vaje 3 Terveyden­huollon suorat kustannukset 4  
Sairausryhmät osuus kaikista paino indek­sissä osuus kaikista paino indek­sissä osuus kaikista paino indek­sissä osuus kaikista paino indek­sissä Paino yhteensä
Syövät 26.0 10.3 1.9 0.6 2.2 0.9 6.0 2.8 14.6
Sepelvaltimotauti 12.7 5.0 1.7 0.5 6.6 2.6 7.9 3.7 11.9
Aivoverisuonitaudit 4.4 1.7 3.1 1.0 2.6 1.0 9.1 4.3 8.0
TULE-sairaudet 0 0 24.1 7.5 20.6 8.2 11.0 5.2 20.8
Mielenterveys 8.3 3.3 45.1 14.0 19.1 7.6 6.4 3.0 27.8
Tapaturmat 10.8 4.3 4.8 1.5 5.9 2.3 6.0 2.8 10.9
Dementia
(Alzheimer-tauti)
1.1 0.5 0.1 0 5.9 2.3 6.6 3.1 5.9
Kattavuus*
ilmiöalueen sisällä
63.2   80.8   62.9   53.0    
Paino indeksissä (%)   25   25   25   25 100

* Kattavuus = kaikkien tarkasteltujen sairausryhmien yhteenlaskettu prosenttiosuus kyseisestä ilmiöstä (esim. menetetyistä elinvuosista)

Painokertoimien tuottamisessa käytettyjä lähteitä

1) Sairausryhmittäiset kuolleisuusosuudet ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista (PYLL) on laskettu seuraavien lähteiden pohjalta:

2) Laskennassa käytetyt lähteet:

3) Laskennassa käytetyt lähteet:

4) Laskennassa käytetyt lähteet: