Lisätiedot osoittimesta

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvissa asuntokunnissa asuvat perheet (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee alimpaan tuloluokkaan kuuluvissa asuntokunnissa asuvien perheiden osuuden. Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.
 
Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asuntokunnat, joiden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kuuluvat alimpaan desiiliin (alin 10%) asuntokuntien käytettävissä olevasta rahatulosta kulutusyksikköä kohden kunakin vuonna.
Luokitukset
Asiasanat
  • perheet
  • asuntokunnat
  • tulot
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla,suurissa kaupungeissa ja maakunnittain. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot