Lisätiedot osoittimesta

Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet (%)

Tekijä Tilastovuodet
Tilastokeskus 2010-2014
Tietosisältö
Indikaattori ilmaisee toisen asteen koulutuksen eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuuden. Tiedot keskeyttämisestä saadaan seuraamalla syyskuussa opiskelleiden henkilöiden tilannetta uudelleen vuoden kuluttua syyskuussa. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai ei ollut suorittanut tutkintoa ko. vuoden aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi.
Luokitukset
Asiasanat
  • koulutus
  • lukiokoulutus
  • ammatillinen koulutus
Tietolähteet
Rajoitukset
Indikaattoritietoa voi tarkastella syntyperän ja koulutusasteen mukaisissa ryhmissä koko maassa, maakuntien yhteistyöalueilla ja suurissa kaupungeissa. Maakunnittain maahanmuuttajien määrä oli liian pieni tiedon tuottamiseksi. Tuloksia tarkasteltaessa ja vertailtaessa on tärkeää kiinnittää huomiota esiintyvyyksien luottamusväleihin, jotka kertovat satunnaisvaihtelun suuruudesta. THL:n menetelmäasiantuntijoiden mukaan alle 50 hengen ryhmissä satunnaisvaihtelun vaikutus on liian suuri, eikä niistä sen vuoksi esitetä tuloksia Terveytemme.fi -palvelussa.
Lisätiedot