THL:n ja Tilasto­keskuksen tilasto­aineistojen tuloksia syntyperän mukaan 2010 - 2014

THL:n tilastoja
Perus­terveyden­huollon avohoidon kaikki lääkäri­käynnit / 1000 asukasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Perus­terveyden­huollon avohoidon kaikki muut kuin lääkäri­käynnit / 1000 asukasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Suun terveyden­huollon palveluja terveys­keskuksissa käyttäneet 18 vuotta täyttäneet, % vastaavan­ikäisestä väestöstä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Aikuisten mielen­terveyden avohoito­käynnit / 1000 18 vuotta täyttänyttä Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Erikois­sairaanhoidon avohoito­käynnit, lasten­psykiatria / 1000 0-12 -vuotiasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Perus­terveyden­huollon lasten­neuvolan käynnit yhteensä / 1000 0-7 -vuotiasta Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Tilasto­keskuksen tilastoja
Lasten pieni­tuloisuus­aste (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Yksin­huoltaja­perheiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Toisen asteen koulutuksen keskeyttäneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Peruskoulun jälkeen ilman opiskelu­paikkaa jääneet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Alimpaan tulo­luokkaan kuuluvissa asunto­kunnissa asuvat perheet (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot