Ohjeet

Tulosraportista voit valita haluamasi osoittimen, jonka tuloksia voit tarkastella pylväskuvien tai taulukon avulla. Taulukon voit ladata myös Excel-muodossa. Lisätiedot-linkistä avautuu dokumentti, jossa on kuvattu osoittimen määritelmä ja muodostaminen.

Pylväskuvien käyttöohje

Pylväskuvien avulla voit vertailla halutun osoittimen tuloksia väestöryhmittäin, sisältäen myös virhemarginaalit. Voit kopioida valmiit pylväskuvat helposti omaan esitykseen tai dokumenttiin.

Avaa pylväskuvat: Klikkaa tulosraportissa halutun osoittimen kohdalla olevaa Pylväskuvat -linkkiä. Oletuksena avautuu pylväskuva, joka esittää tulokset alueittain.

Valitse alue ja väestöryhmät: Linkistä avautuu pylväskuvien selailusivu, jossa voit vertailla kahden alueen tuloksia vierekkäin. Lisäksi voit tarkastella tuloksia väestöryhmittäin sukupuolen, kouluasteen, syntyperän ja sukupolvisuuden mukaisesti.

Tallenna Excel: Linkistä voit tallettaa valitun osoittimen tulokset Excel-taulukkona. Taulukko sisältää osoittimen tulokset, virhemarginaalit ja vastaajien lukumäärät väestöryhmittäin.