Terveys- ja hyvinvointi -indikaattoreita syntyperän mukaan

Tulosraportti Kouluterveys­kyselyn aineistosta

Tulosraportti THL:n ja Tilastokeskuksen tieto­aineistoista

Tällä sivulla julkaistaan tuloksia väestön terveydestä ja hyvinvoinnista syntyperän mukaan. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttaman Kouluterveyskyselyn aineistoon vuosilta 2013 ja 2015, THL:n tilastoaineistoihin vuodelta 2014 sekä Tilastokeskuksen aineistoihin vuosilta 2010-2014.

Aineistoista syntyperän mukaiset tulokset on tuotettu pylväskuvina ja taulukkoina aina koko maalle (pois lukien Ahvenanmaa), maakuntien yhteistyöalueille ja suurimmille kaupungeille (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu). Yksittäisistä indikaattoreista oli mahdollista tuottaa myös maakunnittainen tieto.

Indikaattorista riippuen tuloksia voi tarkastella sukupuolen, kouluasteen ja sukupolvisuuden mukaan sekä erikseen joissakin taustamaa -ryhmissä. Lisätiedot sisältävät kunkin indikaattorin tulkinnassa tarvittavat keskeiset tiedot.

Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95% luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida pienestä vastaajien tai havaintojen lukumäärästä aiheutuvan satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin.

Tietotuotannossa henkilön syntyperäksi on luokiteltu ulkomaat, mikäli molemmat vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. Taustamaa on määritelty tarkemmin äidin syntymämaan mukaan, ja jos se ei ole ollut tiedossa, niin isän syntymämaan mukaan. Ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajat ovat itse ulkomailla syntyneitä, ja toisen sukupolven maahanmuuttajat ovat Suomessa syntyneitä henkilöitä. Käytetyt luokittelut ovat kuvattu tarkemmin indikaattoreiden lisätiedoissa.

Tulokset ovat tuotettu Teematietosivusto kotoutumisen seurantaan -hankkeessa, ja hanketta on rahoittanut Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä THL.

Muualla verkossa

Yhteystiedot

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori
THL

Katja Wikström
tutkija
THL

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi