KOTT 2021-tutkimuksen tuloksia

Tulosraportti

Viittausohje: Parikka S, Holm N, Ikonen J, Koskela T, Kilpeläinen H & Lundqvist A. KOTT 2021-tutkimuksen perustulokset 2021. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/kott

Tulosraportissa esitetään KOTT 2021-tutkimuksen perus­tulokset indikaattoreina. Raportin teemoja ovat korkea­koulu­opiskelijoiden terveys, koettu hyvinvointi, opiskelukyky, elinolot, elintavat, päihteet ja riippuvuudet, sekä palvelujen koettu tarve, saatavuus ja saavutettavuus.

Tiedonkeruu toteutettiin korona­epidemian kolmannen aallon aikana helmi–maaliskuussa 2021. Tutkimuksen kohde­joukkoon kuuluivat 18–34-vuotiaat perus­tutkinto-opiskelijat, jotka olivat ilmoittautuneet läsnäolevaksi keväälle 2021 ja joille oli saatavilla henkilö­tunnus. Tutkimuksen otos koostui noin 12 000 satunnaisesti valitusta opiskelijasta ammatti­korkea­kouluista ja yli­opistoista. Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä verkko­kyselynä. Tutkimuskutsut lähetettiin sähkö­postilla ja tämän jälkeen lähetettiin enintään kaksi muistutus­viestiä sähkö­postilla ja/tai teksti­viestillä.

Kokonaisvastaus­aktiivisuus oli 53 prosenttia (n=6258), miehillä 44 prosenttia (n=2392) ja naisilla 60 prosenttia (n=3866). Ikä­ryhmittäin vastaus­aktiivisuus oli 18–21-vuotiailla 60 % (n=1565), 22–24-vuotiailla 55 % (n=2294), 25–29-vuotiailla 47 % (n=1760) ja 30–34-vuotiailla 46 % (n=639). Korkea­koulu­sektorin mukaan vastaus­aktiivisuus oli ammatti­korkea­koulu­opiskelijoilla 49 prosenttia (n=2925) ja yliopisto-opiskelijoilla 56 prosenttia (n=3333).

Tuloksissa vastaaja­joukko on painottamalla korjattu vastaamaan 18–34-vuotiasta korkeakoulu­opiskelija­väestöä. Laskentaan on käytetty seuraavia koko otokselle saatavissa olevia tietoja: ikä, sukupuoli, kieli, korkeakoulu­sektori ja edellisen lukukauden opinto­pistemäärä. Tulokset esitetään korkeakoulu­opiskelija­väestöä edustavina osuuksina.

Vuoden 2021 KOTT-tutkimus toteutettiin THL:n ja Kelan yhteistyössä. Aikaisempien KOTT-tutkimuksien toteutuksesta on vastannut YTHS.

Muualla verkossa

KOTT-tutkimuksen esittelysivut

KOTT-tutkimuksen tuloksia

Yhteystiedot

Sähköposti: kott-info (at) thl.fi

Suvi Parikka
vastaava tutkija, kehittämispäällikkö
THL
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Noora Holm
tutkimuksen yhteyshenkilö, suunnittelija
THL
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

KOTT-tutkimuksen esittelysivut