FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia

Hyvinvointi

Elämänlaatu
Elämän­laatunsa hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perhe-elämäänsä tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toimeentulo
Taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toimeentulonsa riittäväksi tai lähes riittäväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työhyvinvointi
Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat voivansa tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus 18-69-vuotiaista, jotka kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa saada töitä tehdyksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin pitkäaikais­sairauden tai terveys­ongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toiminta­rajoituksia terveys­ongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäistä virtsan­karkailua kokevien osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama masennus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Masennus­oireiden yleisyys (BDI-6 yli 4 pistettä) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisen kuormittu­neisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisen kuormittu­neisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Riskitekijät
Pituus, keskiarvo (cm) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Paino, keskiarvo (kg) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ylipainoisten (BMI yli 25) osuus, mitattu paino ja pituus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lihavien (BMI yli 30) osuus, mitattu paino ja pituus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vyötärö­lihavien (miehet yli 100 cm, naiset yli 90 cm) osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonneen verenpaineen (systolinen verenpaine vähintään 140 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 90 mmHg tai lääkehoidossa kohonneen verenpaineen takia) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonneen LDL-kolesterolin (vähintään 3 mmol/l) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonnut sepelvaltimo­taudin tai aivohalvauksen riski (yli 10 % riski 10 vuoden aikana) 50-69-vuotiailla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään kohtalaisen diabetesriskin (vähintään 12 pistettä riskitestissä) yleisyys (%) henkilöillä, joilla ei ole lääkärin toteamaa diabetestä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sairaudet ja oireet
Heinänuhaa tai muita allergisia nenäoireita 12 kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Allergisia silmäoireita 12 kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kutiava ihottuma (maitorupi, taive- tai atooppinen ihottuma) 12 kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Selkäkipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niskakipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Olkapääkipu viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Diabeteksen yleisyys (lääkärin toteama, HbA1c vähintään 48 tai paasto­glukoosi vähintään 7) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sepelvaltimo­taudin yleisyys (%) 50 vuotta täyttäneillä (ml. sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, tai sepelvaltimon pallolaajennus) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman astman yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman keuhko­ahtauma­taudin yleisyys 60 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveys
Suun terveyden hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hampaansa kahdesti päivässä tai useammin harjaavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammassärkyä tai -vaivoja 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Seksuaaliterveys
Ehkäisypillereiden käyttö 18-59-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hormonikierukan käyttö 18-59-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raskauden keskenmenon kokeneiden osuus, vähintään yksi keskenmeno 18-54-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Synnyttäneiden osuus, vähintään yksi synnytys 18-54-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Seksiä vain vastakkaisen sukupuolen kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Seksiä oman sukupuolen kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kumppanien lukumäärä (keskiarvo) seksiä kumppanin kanssa 12 viime kk aikana harrastaneilla Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus (vähintään yksi abortti) 18-54-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rokotukset
Influenssa­rokotuksen kaudella 2016 - 2017 saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin omakustanteisen rokotteen ottaneiden osuus (pois lukien influenssarokote) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tapaturmat
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut jokin tapaturma (sisällä tai ulkona) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut koti­tapaturma (sisällä tai kodin pihapiirissä) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut liikunta­tapaturma (sisällä tai ulkona) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Toiminta- ja työkyky

Liikkuminen
Puolen kilometrin kävely (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sadan metrin juoksemisesta vaikeuksitta suoriutuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Asuinympäristö
Asunnossa liikkumista haittaavia tekijöitä ilmoittaneiden osuus (%) 70 vuotta täyttäneillä yksityisasunnossa asuvilla Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Fyysinen toimintakyky
Kymmeneen tuolilta nousuun kulunut aika (s) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Maksimaalinen puristusvoima, keskiarvo (kg) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla kyykistyminen vaikeutunut tai ei onnistu (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla yläraajan nosto sivukautta vaikeutunut tai ei onnistunut (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Heikentyneen kaukonäön (visus enintään 0,5) yleisyys 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kognitiivinen toimintakyky
Viivästetyssä mieleen­palautuksessa alle 5 sanaa muistaneiden osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kielellinen sujuvuus, lueteltujen sanojen lukumäärä, keskiarvo Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus
Vähintään kerran kuukaudessa kerho- tai yhdistys­toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Apua kotitalouden ulkopuolella oleville antavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei luota toisiin ihmisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkitoimista suoriutuminen
Ei käytä internetiä sähköiseen asiointiin (yli 70-vuotiaat) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työkyky
Työkykypistemäärän keskiarvo (0-10 pistettä, 10 = työkyky parhaimmillaan) alle 70-vuotiailla (pistettä) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Täysin työkykyisenä itseään pitävien osuus 18-69-vuotiaista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oman arvionsa mukaan vanhuus­eläkeikään saakka ammatissaan työskentelemään pystyvien osuus 18-64-vuotiaista, jotka eivät ole vielä eläkkeellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Elintavat

Liikkuminen
Vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkipäivisin yli 3 tuntia ruudun ääressä istuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uni
Enintään 6 tuntia vuorokaudessa nukkuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Painajaisunia kuukauden aikana nähneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ruokatottumukset
Useita kertoja päivässä tuoreita vihanneksia ja juureksia käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Useita kertoja päivässä hedelmiä tai marjoja käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 18-69-vuotiaista työssä­käyvistä ja opiskelijoista, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitos­ruokalassa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tupakka­tuotteiden ja sähkö­savukkeiden päivittäisen käytön indeksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kuukausittain kerralla vähintään kuusi alkoholi­annosta juovien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raittiiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Palvelut

Terveyspalvelujen käyttö
Terveyden- tai sairaan­hoitajan palveluita 12 viime kk aikana oman sairauden takia käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin vastaanotolla 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin lähetteellä fysio­terapiassa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveys­palveluja mielen­terveydellisten ongelmien takia 12 viime kk aikana käyttäneiden osuus 18-79-vuotiailla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveydenhuolto
Hammas­lääkärissä säännöllisesti tarkastusta varten käyvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveys­keskuksen hammas­lääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yksityisellä hammas­lääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jossakin hammas­hoidossa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille liian korkeat asiakasmaksut tai hinnat ovat haluamansa hammas­lääkäri­hoidon este (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Terveys­tarkastuksessa 5 viime vuoden aikana käyneiden 18-69-vuotiaiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mammo­grafiassa 5 viime vuoden aikana käyneiden naisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Gynekologin tarkastuksessa / tutkimuksessa 12 viime kk aikana käyneiden naisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoitopaikan valinta
Niiden osuus, joilla terveys­keskus ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joilla yksityinen lääkäri­asema ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus työssäkäyvistä 18-69-vuotiaista, joilla työterveys­huolto ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot