Lisätiedot osoittimesta

Hoitosuunnitelma tehty, osuus pitkäaikaissairaista (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018
Tietosisältö

 
Perustuu kysymykseen "Onko Teille tehty hoitosuunnitelma johon kirjataan hoidon tavoitteet ja niiden seuranta". Vastausvaihtoehdot 1) kyllä 2) ei 3) en tiedä. Tarkastelussa mukana vaihtoehdon 1) valinneet. Tarkastelusta on poistettu kysymykseen "Onko teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma?" (vaihtoehdot 1 = kyllä, 2 = ei) vaihtoehdon 2) valinneet. Lisäksi tarkastelusta on poistettu myös kysymykseen "Vaatiiko pitkäaikainen sairautenne (...) säännöllistä terveydenhuollon ammattihenkilön (...) antamaa hoitoa" (vastausvaihtoehdot 1 = kyllä, 2 = ei) vaihtoehdon 2) valinneet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: FinSote tutkimusalueet 2018, Suomi 2017-2018
  • Sukupuoli: sukupuolet yhteensä, miehet, naiset
  • Ikäryhmä: 20-54, 55-74 ja yli 75 -vuotiaat
  • Koulutus: suhteellinen koulutustaso ikäluokittain; luokat: matala, keskitaso, korkea
Tietolähteet
  • THL: FinSote-tutkimus
    Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote kuvaa suomalaisten hyvinvointia, sekä sosiaali- ja terveyspalvelukokemuksia maakunnittain ja väestöryhmittäin. FinSote korvaa THL:n aiemmin toteuttaman Aikuisväestön terveys-, hyvinvointi- ja palvelut (ATH) -tutkimuksen, joka on tuottanut tietoja aikuisten hyvinvoinnin ja palvelujen yleisestä kehityksestä vuosina 2010 - 2017 alueittain ja väestöryhmittäin.
Rajoitukset
Tuloksen varmuuteen vaikuttaa se, että aineisto on tuotettu otostutkimusaineistosta, jossa esiintyy vastauskatoa. Vastauskatoa on korjattu tuloksista painokertoimien avulla. Vuosina 2010 - 2017 toteutetuissa otostutkimuksissa osallistumisaktiivisuus vaihteli ikäryhmittäin ja alueittain välillä 72 - 33 %. Indikaattorin tulkinnassa täytyy ottaa huomioon, että kyseessä on vastaajan itse ilmoittamat tiedot. Lisätietoja: Tilastoraportti
Lisätiedot