Tulosraportti alueet 2018

FinSote -tutkimuksen lisätiedonkeruun perustulokset 2018. Raportissa alueina ovat koko maa 2017-2018 sekä tutkimusalueet: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Lahti, Kotka, Rovaniemi, Jyväskylä, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula, sekä Keski-Suomen maakunta. Helsingin, Espoon ja Turun tulokset esitetään myös kaupunginosittain ja Keski-Suomen maakunnan tulokset seutukunnan tai kuntayhtymän mukaan. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Viittausohje: Parikka S, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Kilpeläinen H, Ikonen J, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet 2018

Tulokset aihepiireittäin

Tulokset alueittain pylväskuvina