Tulosraportti maakunnat 2017-2018

FinSote -tutkimuksen perustulokset 2017-2018. Raportissa alueina ovat koko maa, maakunnat ja maakuntien yhteistyöalueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Viittausohje: Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Parikka S, Kilpeläinen H, Koskenniemi T, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet 2017-2018

Tulokset aihepiireittäin

Tulokset alueittain pylväskuvina