FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia

Tulosraportti

Viittausohje: Liisa Valsta, Niina Kaartinen, Heli Tapanainen, Satu Männistö, Katri Sääksjärvi, Timo Koskela. FinRavinto -tutkimuksen perustulokset 2019. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/finravinto

FinRavinto-tutkimuksessa tutkitaan Suomessa asuvan aikuisväestön ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia. Tutkimuksesta saatavia tietoja hyödynnetään erilaisissa tutkimus­projekteissa ja käytetään kansallisiin seuranta­tarkoituksiin sekä terveys- ja hyvinvointi­poliittisen päätöksenteon tukena. Seuranta­tietojen perusteella on mm. kehitetty joukko­ruokailua, suunniteltu ja arvioitu elintarvikkeiden täydentämis­toimenpiteitä sekä laadittu ravitsemus­suosituksia.

FinRavinto 2017 -tutkimus toteutettiin yhteistyössä FinTerveys 2017 -tutkimuksen kanssa 50 tutkimus­paikkakunnalla eri puolilla Suomea tammi-toukokuussa 2017. FinTerveys 2017 -tutkimus on laaja kansallisesti edustava terveys­tarkastus-tutkimus, joka yhdistää aiempien Terveys 2000/2011- ja FINRISKI -tutkimusten pitkät perinteet. FinRavinto 2017 -tutkimukseen kutsuttiin satunnaisesti valittu alaotos (30 %, n=3 099) FinTerveys 2017 -tutkimuksen otokseen (n=10 247) poimituista 18-74-vuotiaista henkilöistä. Tutkittavien ruoankulutus selvitettiin käyttämällä kahta erillistä 24 tunnin ruoankäyttö­haastattelua. Ensimmäinen ruoankäyttö­haastattelu toteutettiin tietokone­avusteisesti Finessi-ohjelmistolla käyttäen kansallisen Fineli™-tietokannan elintarvike­valikoimaa ja kuvauksia. Ravinto­haastattelijat tallensivat kaikki haastattelua edeltäneen päivän aikana syödyt ruoat ja juomat sekä nautitut ravintolisät. Ruoka-annosten koon arviointiin käytettiin Ruokien annos­kuvakirjaa sekä tuotemerkkien annospainoja. Haastattelu toistettiin myöhemmin puhelimitse helmi-lokakuussa 2017.

FinRavinto 2017 -tutkimuksen aineiston muodostivat kahden erillisen päivän hyväksytyt ruoankäyttö­tiedot 1 655 tutkittavalta (53 % alaotoksesta). Osallistumis­katoa korjattiin painokertoimia käyttäen, mikä parantaa tulosten yleistettävyyttä Suomen aikuisväestöön. Tuloksille on laskettu virhemarginaalit (95 % luottamusvälit), joiden avulla on mahdollista arvioida satunnaisvaihtelun vaikutusta tuloksiin. Raportin tietoja voi tarkastella iän, sukupuolen, koulutusryhmän ja alueen mukaan.

FinRavinto-tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveys­ratkaisut -osasto.

Tutkimusraportti

Muualla verkossa

FinRavinto-tutkimuksen esittelysivut

FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö

Heli Tapanainen
tilastoasiantuntija
THL
puh. 029 524 8630
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

Kansallinen FinRavinto-tutkimus