FinMonik 2018-2019 -tutkimuksen tuloksia

Taustatiedot

Maahanmuuttosyy
Työn, opiskelun tai puolison työn tai opiskelun takia Suomeen tulleet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perhesyistä Suomeen tulleiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Pakolaisena Suomeen tulleiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Inkeriläisenä tai Suomen sukuisena paluu­muuttajana Suomeen tulleiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kielitaito
Niiden osuus, jotka eivät osaa lainkaan suomea tai ruotsia (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, jotka osaavat suomea tai ruotsia erinomaisesti tai kohtalaisesti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, jotka osaavat vähintään kolmea eri kieltä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Osallisuus ja elämänlaatu

Sosiaaliset suhteet
Kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään yhden Suomessa asuvan ystävän ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, jotka eivät saa apua läheisiltään tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalinen osallistuminen
Liikunta- tai urheiluryhmään tai järjestöön vähintään viikoittain osallistuneet (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oman kieli- tai kulttuuri­taustan toimintaan vähintään kuukausittain osallistuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uskonnolliseen tai hengellisen yhteisöön vähintään kuukausittain osallistuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Poliittinen osallistuminen
Eduskunta­vaaleissa (2015) äänestäneiden osuus, (%) äänioikeutetuista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
EU-vaaleissa (2014) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kuntavaaleissa (2017) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Presidentin­vaaleissa (2018) äänestäneet, (%) äänioikeutetuista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kuulumisen kokemus
Kokee kuuluvansa syntymä- tai lähtömaan kansalaisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa asuinkuntaansa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa suomalaisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa eurooppalaisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa maailman­kansalaisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa poliittiseen tai ideologiseen ryhmään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa omaan ammattiryhmään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kokee kuuluvansa uskonnolliseen tai hengelliseen yhteisöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elämänlaatu
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyteensä tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Selviytymiseensä tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itseensä tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkipäivän elämään riittävästi tarmoa kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joilla on riittävästi rahaa tarpeisiinsa nähden (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Turvallisuus

Turvattomuuden kokemus
Julkiset liikenne­välineet turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yleiset puistot turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ostoskeskukset turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yleisö­tapahtumat turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lähikadut turvattomaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Syrjintä- ja väkivaltakokemukset
Syrjintää kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Väkivallan uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ilkivallan kohteeksi kuluneen vuoden aikana joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Väkivaltaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Syrjintää viikoittain kuluneen vuoden aikana kokeneet syrjintää raportoineista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Toiminta- ja työkyky

Fyysinen toimintakyky
Puolen kilometrin kävelemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sadan metrin juoksemisessa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sanomalehti­tekstin näkemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Keskustelun kuulemisessa vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kognitiivinen toimintakyky
Muistinsa hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uusien asioiden oppimisen hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Keskittymis­kyvyn hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työkyky
Itsensä täysin työkykyiseksi arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä täysin työkyvyttömäksi arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin pitkäaikais­sairauden tai terveys­ongelman ilmoittavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toiminta­rajoituksia terveys­ongelman vuoksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama verenpaine­tauti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama diabetes (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama astma (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama selän kuluma, iskias tai muu selkäsairaus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama masennus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Riskitekijät
Ylipainoisten (BMI yli 25) osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lihavien (BMI yli 30) osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkinen hyvinvointi
Psyykkisesti kuormittuneiden (MHI-5 52 pistettä tai alle) osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä vähintään jonkin aikaa neljän viime viikon aikana hermostuneeksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielialansa vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana matalaksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä vähintään jonkin aikaa neljän viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lisääntymisterveys
Vähintään kerran synnyttäneiden osuus, alle 55-vuotiaat (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään yksi raskaudenkeskeytys, alle 55-vuotiaat (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään yksi keskenmeno, alle 55-vuotiaat (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Elintavat

Liikunta
Vapaa-ajan liikuntaa harrasta­mattomien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kunto­liikuntaa harrastavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ravitsemus
Niukasti tuoreita kasviksia käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niukasti hedelmiä ja marjoja käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tai satunnaisesti tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raittiiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Säännöllisesti alkoholia käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uni
Unettomuus vaivannut kuluneen kuukauden aikana usein tai joskus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Nähnyt painajais­unia kuluneen kuukauden aikana usein tai joskus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Palvelut

Terveys­palvelujen käyttö
Lääkärin tai hoitajan jollakin vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin tai hoitajan terveys­keskus­vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin tai hoitajan yksityis­vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin tai hoitajan työterveys­vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammas­lääkärin tai hoitajan vastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyspalvelujen tarve
Lääkärin vastaanotto­palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin vastaanotto­palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättö­mästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoitajan vastaanotto­palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoitajan vastaanotto­palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättö­mästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammas­hoidon palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammas­lääkärin palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättö­mästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Yhteyden hoito­paikkaan riittävän nopeasti saaneiden osuus, (%) terveys­palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vastaanotto­ajan riittävän nopeasti terveyden­huollossa saaneiden osuus, (%) terveys­palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tutkimuksiin ja hoitoihin riittävän nopeasti terveyden­huollossa päässeiden osuus, (%) terveys­palveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyspalvelujen sujuvuus
"Yksityisyyttä kunnioitettiin" terveyden­huollossa -ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
"Hoitokäynnistä oli hyötyä" terveyden­huollossa -ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tiedonkulun sujuvaksi terveyden­huollossa kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tulkkia vastaanotolla käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalipalvelujen käyttö
Sosiaali­työntekijän ohjaus- ja neuvonta­palveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lapsiperhe­palveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vammais­palveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelan toimeentulo­tukea kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaali­palvelujen tarve
Sosiaalityön palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalityön palveluita kuluneen vuoden aikana riittämättö­mästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lapsiperhe­palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vammais­palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelan toimeentulo­tukea kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelasta toimeentulo­tukea riittämättö­mästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Muiden palvelujen käyttö ja tarve
TE-toimiston työllisyys­palveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
TE-toimiston työllisyys­palveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Luottamus palveluihin
Kiireellisen tarpeen­mukaisen hoidon saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Pitkäaikais­sairauden tarpeen­mukaisen hoidon saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaali­työntekijän tarpeen­mukaisen palvelun saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lapsiperhe­palveluiden tarpeen­mukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vammais­palvelujen tarpeen­mukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kelan perus­toimeentulotuen tarpeen­mukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kunnan toimeentulotuen tarpeenmukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
TE-toimiston työllisyys­palvelujen tarpeen­mukaiseen saatavuuteen luottavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot