Lasten, nuorten ja perheiden terveys- ja hyvinvointi­seuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa ja raportoi tietoa lasten, nuorten ja perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tuottaa vertailu­kelpoista ja ajankohtaista sekä valta­kunnallisesti ja alueellisesti edustavaa tietoa Suomessa asuvien lasten, nuorten ja perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista, näihin yhteydessä olevista tekijöistä ja ajassa tapahtuneista muutoksista.

Keskeisinä tiedonlähteinä käytetään lasten ja nuorten terveys­tarkastusten tietoja sekä valta­kunnallisista rekistereistä saatavia tietoja.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2020

Näillä sivuilla esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2‒16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja painotietojen kattavuudesta vuosina 2014‒2020.

Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveyden­huollon terveys­tarkastuksissa tehtyihin mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tietojärjestelmiin, joista ne siirtyvät Perus­terveyden­huollon avohoidon hoito­ilmoitukseen (Avohilmo). Vuoden 2019 pituus- ja painotietoja on täydennetty erillis­tieto­poiminnalla sellaisista potilas­tieto­järjestelmistä, joiden tekninen toteutus ei mahdollista tietojen automaattista siirtymistä Avohilmoon.

Kuntakohtaisten tiivistelmien ja inter­aktiivisen kartan avulla on mahdollista tarkastella lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyttä sekä pituus- ja paino­tietojen kattavuutta. Kartalla tarkastelua voi rajata sukupuolen, ikäryhmän ja alueen perusteella.

Tällä hetkellä tietoja voi tarkastella hyvinvointialueittain Sotkanet.fi -palvelussa.

Kuntakohtaiset tiivistelmät

 

Interaktiivinen kartta

Avaa kartta

Anna palautetta

Tulosten hyödynnettävyyden kehittämiseksi toivomme palautetta kunta­kohtaisten tiivistelmien ja kartan käytettävyydestä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli kunta­kohtaiset tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niissä havaitaan virheitä. Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen

Muualla verkossa

FinLapset-rekisteriseuranta

Tilastot ja data: Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Lihavuuteen liittyvä sairastuvuus -karttapalvelu

Yhteystiedot

FinLapset-rekisteriseuranta

Susanna Jääskeläinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7508
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi