Aluehallinto­virastojen (AVI) alueet 2013 Kuntakartta 2013
Ahvenanmaan valtion­virasto Näytä kuva suurempana
Etelä-Suomen AVI
Lounais-Suomen AVI
Itä-Suomen AVI
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pohjois-Suomen AVI
Lapin AVI
Sairaan­hoidon erityis­vastuualueet (ERVA) 2013 Kuntakartta 2013
HYKS erva
Helsingin yliopisto­sairaalan erityis­vastuualue
Näytä kuva suurempana
TYKS erva
Turun yliopisto­sairaalan erityis­vastuualue
TAYS erva
Tampereen yliopisto­sairaalan erityis­vastuualue
KYS erva
Kuopion yliopisto­sairaalan erityis­vastuualue
OYS erva
Oulun yliopisto­sairaalan erityis­vastuualue