Vanhus­palvelulain vaikutukset ikääntyneen väestön toiminta­kykyyn ja koettuun palvelu­tarpeeseen: seuranta­osoittimet

Viittausohje: Murto J, Sainio P, Pentala O, Koskela T, Luoma M-L, Koponen P, Kaikkonen R ja Koskinen S. Vanhuspalvelulain vaikutukset ikääntyneen väestön toimintakykyyn ja koettuun palvelutarpeeseen: seurantaosoittimet. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/ath/vanhuspalvelulaki

Hyvinvointi

Elämänlaatu
Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Onnelliseksi itsensä kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Rahan puutteen vuoksi ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Asuinalueensa olosuhteisiin tyytyväisten osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Jalankulkuväylien liukkauden haittaavaksi kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot

Toimintakyky

Liikkuminen
Puolen kilometrin kävelyssä vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Puolen kilometrin kävelyssä suuria vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Talvella ulkona liikkumisessa vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Asunnossa liikkumisessa vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Liukuesteitä käyttävien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Aistitoiminnot
Sanomalehtitekstin lukemisessa vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Keskustelun kuulemisessa vaikeuksia kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kognitiivinen toimintakyky
Muistinsa huonoksi kokeneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kotitaloutensa ulkopuolisiin ystäviin tai sukulaisiin yhteyttä vähintään kerran viikossa pitävien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Luottamus käytännön avun saantiin läheisiltä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Aktiivisesti järjestötoimintaan tms. osallistuvien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (keskiarvo) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Viime kunnallisvaaleissa äänestäneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Arkitoimista suoriutuminen
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokeneiden osuus (IADL) (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokeneiden osuus (ADL, 75+v.) (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Apua tarvitsevien osuus väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot

Terveys

Terveys
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Masentuneiksi itsensä tuntevien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kävellessä vuoden aikana kaatuneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot

Elintavat

Elintavat
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Aktiivisesti liikunta- tai urheiluseuran toimintaan osallistuneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Hampaansa vähintään kahdesti päivässä harjaavien osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot

Palvelut

Palvelut
Lakisääteinen palvelutarpeen arviointi tehty, osuus 75 vuotta täyttäneistä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Influenssarokotteen viimeisen vuoden aikana saaneiden osuus (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Hammashoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Hammashoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Fysioterapiapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Fysioterapiapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Mielenterveys- tai päihdepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Mielenterveys- tai päihdepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Omaishoidon tuen palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Omaishoidon tuen palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kotihoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kotihoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Laitoshoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Laitoshoidon palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (% Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväs­kuvat Taulukko Excel Lisä­tiedot