Turun tulosraportti 2010-2014

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Turun tutkimusalueet 2010-2014

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

Hyvinvointi

Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään 4 määrä­aikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkäri­käynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenne­yhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulko­puolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuoro­vaikutusta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri
Vähintään kerran viikossa kulttuuri­palveluita käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Museoissa tai taide­näyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuri­palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuri­palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjasto­palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjasto­palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväen­opiston palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuri­palveluista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjasto­palveluista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikunta­palveluista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräily­kypärää aina pyöräillessään (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennus­oireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Virtsanpidätys­ongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys ja päihdeongelmat
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennus­oireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet ja allergiat
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimo­tauti (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesteroli­pitoisuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpaine­tauti tai kohonnut verenpaine (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkä­sairaus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveys
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuolto­palveluita terveys­keskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityis­hammaslääkäri­palveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja
tulkinta

Toiminta- ja työkyky

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuus­eläkeikään saakka (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Elintavat ja riskitekijät

Elintavat ja riskitekijät
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kunto­liikuntaa harrastavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ravitsemus
Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitos­ruokalassa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana hedelmiä tai marjoja syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kalaa syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana tummaa leipää syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin rasvaisia juustoja syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Voita tai voi-kasviöljy­seosta päivittäin käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljy­valmistetta käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin sokeroituja mehuja tai virvoitus­juomia juovien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. leivonnaisia päivittäin syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suklaata tai muita makeisia päivittäin syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskus­lääkäri­palveluita käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäri­palveluita käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveyden­huolto­palveluita terveys­keskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityis­hammaslääkäri­palveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveys­keskus­lääkärin palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveys­huollon palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikunta­palveluita (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssa­rokotuksen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveyden­huollon ammattilainen on mitannut veren­paineen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveyden­huollon ammattilainen on mitannut sokeri­pitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveyden­huollon ammattilainen on mitannut kolesteroli­pitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveyden­huollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta