Tulosraportit alueittain ja ajanjaksoittain

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2017. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Vuosina 2010-2015 tutkimusta toteutettiin nimellä Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja vuosina 2016-2017 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH). Syksystä 2017 alkaen tutkimus jatkuu nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote.

Tulosraportti 2017

 ATH tulosraportti 2017

ATH-tutkimuksen perustulokset vuoden 2017 tiedonkeruusta. Raportin tutkimusalueet ovat koko Suomi, Tampere ja Raisio. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Aikasarjaraportti 2013-2016

 ATH aikasarjaraportti 2013-2016

ATH-tutkimuksen perustulokset aikasarjoina. Raportissa esitetään koko Suomen tulokset aikasarjana vuosilta 2013-2016 sekä alueittaiset tulokset vuosilta 2013-2015. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Koko maan tulokset on raportoitu myös koulutusryhmittäin.

Alueraportti 2013-2015

 ATH alueraportti 2013-2015

ATH-tutkimuksen perustulokset ajanjaksolta 2013-2015. Raportissa on yhdistetty vuosina 2013, 2014 ja 2015 kerätyt aineistot. Alueina ovat yli 30 000 asukkaan kunnat, maakunnat, aluehallintovirastojen alueet (AVI) ja sairaahoidon erityisvastuualueet (ERVA). Koko Suomen tulokset on raportoitu myös vuosittain. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Aikasarjaraportti 2013-2015

 ATH aikasarjaraportti 2013-2015

ATH-tutkimuksen perustulokset aikasarjoina. Raportissa esitetään tulokset vuosilta 2013, 2014 ja 2015. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Koko Suomen tulokset on raportoitu myös koulutusryhmittäin.

Tulosraportti 2015

 ATH tulosraportti 2015

ATH-tutkimuksen perustulokset vuodelta 2015, sisältäen Järvenpään erillisotoksen. Alueina ovat Järvenpää ja 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Tulosraportti 2014

 ATH tulosraportti 2014

ATH-tutkimuksen perustulokset vuodelta 2014. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Tulosraportti 2012-2013

 ATH tulosraportti 2012-2013

ATH-tutkimuksen perustulokset vuosilta 2012 ja 2013, sisältäen eri puolilta maata kerätyt erillisotokset. Alueina ovat vuonna 2013 yli 60 000 asukkaan kaupungit, Pohjois-Karjala ja Kirkkonummi, maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet, sekä vuonna 2012 erillisotosalueet Etelä-Karjalasta, Pohjanmaalta ja Uudeltamaalta. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Tulosraportti 2010-2011

 ATH tulosraportti 2010-2011

ATH-tutkimuksen perustulokset vuosilta 2010-2011, sisältäen eri puolilta maata kerätyt erillisotokset. Alueina ovat vuonna 2011 erillisotosalue Keski-Satakunnasta ja vuonna 2010 erillisotosalueet Turusta, Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaan kahdesta seutukunnasta. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Vanhuspalvelulain seurantaosoittimet

 Vanhuspalvelulain seurantaosoittimet

ATH-tutkimusaineistosta muodostetut vanhuspalvelulain seurantaosoittimet. Seurantaosoittimien avulla kuvataan ikääntyneen väestön toimintakykyä, hyvinvointia ja koettua palveluiden tarvetta ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa. Tulokset perustuvat ATH-tutkimuksessa syyskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana kerätyn aineiston 63 vuotta täyttäneiden suomalaisten edustavaan otokseen. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Kaupunki-maaseutu -luokitus

 ATH tulosraportti kaupunki-maaseutu-luokituksella

ATH-tutkimuksen perustulokset vuodelta 2013. Alueina ovat SYKE:n kaupunki-maaseutu-luokituksen alueet sekä ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Kuntaraportit

Turku 2010-2014

 ATH tulosraportti Turku 2010-2014

ATH-tutkimuksen perustulokset Turun erillisotoksista vuosilta 2010 ja 2014. Alueina ovat Turun 9 palvelualuetta ja koko Turku.

Turku 2010

 ATH tulosraportti Turku 2010

ATH-tutkimuksen perustulokset Turun erillisotoksesta vuodelta 2010. Alueina ovat Turun 9 palvelualuetta, koko Turku ja koko Suomi. Väestöryhminä ovat sukupuoli ja ikäryhmä.

Atlas -raportti

Pylväskuvat

Taulukot