Tulosraportti 2017

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2017. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2017

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

Hyvinvointi

Elinolot
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys ja päihdeongelmat
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet ja allergiat
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveys
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Toiminta- ja työkyky

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Elintavat ja riskitekijät

Elintavat ja riskitekijät
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ravitsemus
Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana hedelmiä tai marjoja syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kalaa syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana tummaa leipää syöneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin rasvaisia juustoja syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta käyttäneiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia juovien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. leivonnaisia päivittäin syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suklaata tai muita makeisia päivittäin syövien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Lääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalityöntekijän palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalityöntekijän palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden (20-74 -vuotiaiden) osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta