Aikasarjaraportti 2013-2016

Vuosina 2013-2015 tutkimusta toteutettiin nimellä Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja vuonna 2016 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH).

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuudet 2015-2016

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki tulokset

Tulokset alueittain pylväskuvina

Vuoden 2016 tulokset ovat saatavana koko maasta. Vuosien 2013-2015 tulokset ovat saatavana myös alueittain.