Tulosraportti 2010-2011

Viittausohje: Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2011. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tutkimusalueet

 Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuus 2010-2011

Tulokset aihepiireittäin

 Hyvinvointi

 Terveys

 Toiminta- ja työkyky

 Elintavat ja riskitekijät

 Palvelut

 Kaikki tulokset

Turun tulosraportti

 Turun tulosraportti 2010