ATH -tutkimuksen tulosraportit

Vuosina 2010-2015 tutkimusta toteutettiin nimellä Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja vuosina 2016-2017 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH). Syksystä 2017 alkaen tutkimus jatkuu nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote.

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath

Tulosraportit 2013-2017

Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ATH-tutkimuksessa vuosina 2013-2017 kerättyihin aineistoihin. Raportit sisältävät yli 100 osoitinta (indikaattoria), jotka on jaettu aihepiireihin selailun helpottamiseksi. Kunkin osoittimen tulokset esitetään alueittain ja väestöryhmittäin. Lisäksi kunkin osoittimen merkitys- ja tulkintatiedot auttavat tulosten tulkinnassa ja sisältävät osoittimen määritelmän, merkityksen sekä muodostamisen.

Tutkimusalueet ja vastausaktiivisuus 2013-2015

Tulosraportti 2017

 ATH tulosraportti 2017

ATH-tutkimuksen perustulokset vuoden 2017 tiedonkeruusta. Raportin tutkimusalueet ovat koko Suomi, Tampere ja Raisio. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Aikasarjaraportti 2013-2016

 ATH aikasarjaraportti 2013-2016

ATH-tutkimuksen perustulokset aikasarjoina. Raportissa esitetään koko Suomen tulokset aikasarjana vuosilta 2013-2016 sekä alueittaiset tulokset vuosilta 2013-2015. Alueina ovat 6 suurinta kaupunkia sekä maakunnat, AVI-alueet ja ERVA-alueet. Väestöryhminä ovat sukupuoli ja ikäryhmä. Koko maan tulokset on raportoitu myös koulutusryhmittäin.

Alueraportti 2013-2015

 ATH alueraportti 2013-2015

ATH-tutkimuksen perustulokset ajanjaksolta 2013-2015. Raportissa on yhdistetty vuosina 2013, 2014 ja 2015 kerätyt aineistot. Alueina ovat yli 30 000 asukkaan kunnat, maakunnat, aluehallintovirastojen alueet (AVI) ja sairaahoidon erityisvastuualueet (ERVA). Koko Suomen tulokset on raportoitu myös vuosittain. Väestöryhminä ovat sukupuoli, ikäryhmä ja koulutusryhmä.

Lisää tulosraportteja

 Kaikki ATH-tutkimuksen tulosraportit

Kaikki ATH-tutkimuksen vuosina 2010-2015 julkaistut tulosraportit koottuna yhdelle sivulle.

Muualla verkossa

ATH-tutkimuksen esittelysivut

FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Yhteystiedot

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Suvi Parikka
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7959
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi