Lisätiedot osoittimesta

Aivoinfarktipotilaiden lukumäärä, vakioitu (indeksi)

Aivoinfarktipotilaiden lukumäärä kolmivuotiskohorteissa. Lisäksi on esitetty potilaiden lukumäärän kehitystä kuvaava indeksi, joka on vakioitu iän ja sukupuolen suhteen epäsuoralla menetelmällä käyttäen vakioväestönä vuoden 2009 väestöä.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana aivoinfarktin vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokka I63) sairaalahoitoon tulleet potilaat, joiden hoitoilmoitushistoriasta ei löydy merkintää aiemmasta aivoverenkiertohäiriöstä (ICD-10-tautiluokituksen luokat I60-I69). Aineistosta on lisäksi poistettu alle 18-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaat sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee aivoinfarktihoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/aivohalvaus

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193951

Päivitetty
2012-05-24