Lisätiedot osoittimesta

Aivoinfarkti-ilmaantuvuus, vakioitu (potilaita vuodessa /100 000)

Aivoinfarktipotilaiden keskimääräinen vuosittainen ilmaantuvuus kolmevuotiskohorteissa. Luvut on vakioitu epäsuoralla menetelmällä iän ja sukupuolen suhteen käyttämällä vakioväestönä vuoden 2009 väestönä.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana aivoinfarktin vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokka I63) sairaalahoitoon tulleet yli 18-vuotiaat potilaat, joiden hoitoilmoitushistoriasta ei löydy merkintää aiemmasta aivoverenkiertohäiriöstä (ICD-10-tautiluokituksen luokat I60-I69). Joukosta on poistettu potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee hoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/aivohalvaus

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193951

Päivitetty
2012-05-24