Lisätiedot osoittimesta

Aivoinfarktipotilaiden 365 päivän hoitokustannukset, vakioitu (eur/potilas)

Aivoinfarktipotilaiden keskimääräiset potilaskohtaiset hoitokustannukset 365 päivän aikana infarktin toteamisesta. Hoitokustannukset sisältävät laitos- ja avohoidon kustannukset, jotka on määritetty HUS:n hoitojaksokohtaisen kustannusdatan avulla arvioitujen laskennallisten hoitopäiväkustannusten perusteella. Luvut on esitetty aikasarjan viimeisimmän vuoden hinnoilla kolmevuotiskohorteille ja riskivakioitu potilaan iän ja sukupuolen sekä liitännäissairauksien ja aikaisemman hoidon suhteen.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana aivoinfarktin vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokka I63) sairaalahoitoon tulleet potilaat, joiden hoitoilmoitushistoriasta ei löydy merkintää aiemmasta aivoverenkiertohäiriöstä (ICD-10-tautiluokituksen luokat I60-I69). Aineistosta on lisäksi poistettu alle 18-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaat sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee aivoinfarktihoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/aivohalvaus

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193951

Päivitetty
2012-05-24