Lisätiedot osoittimesta

Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitopäivät, vakioitu (ka)

Lonkkamurtumapotilaiden keskimääräiset hoitopäivät hoidon alkua seuraavan 365 päivän aikana. Luvut on esitetty kolmevuotiskohorteille ja riskivakioitu potilaan iän ja sukupuolen sekä liitännäissairauksien ja aikaisemman hoidon suhteen.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana lonkkamurtuman vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokat S72.0, S72.1 ja S72.2) sairaalahoitoon tulleet potilaat, joille on pystytty määrittelemään niin sanottu indeksihoitojakso. Määrittelyn avulla aineistosta pyritään sulkemaan pois välittömästi kuolleet lonkkamurtumapotilaat sekä lonkkamurtumaepäilyt ja konservatiivisesti hoidetut lonkkamurtumatapaukset. Aineistosta on lisäksi poistettu potilaat, joiden hoitohistoriassa on lonkkamurtumaan viittaavaa hoitoa edellisen 10 vuoden aikana, murtumahetkellä alle 50-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaana lonkkansa murtaneet sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee indeksijakson hoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/lonkkamurtuma

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193948

Päivitetty
2012-05-10