Lisätiedot osoittimesta

Lonkkamurtumapotilaiden lukumäärä, vakioitu (indeksi)

Lonkkamurtumapotilaiden lukumäärä kolmivuotiskohorteissa. Lisäksi on esitetty potilaiden lukumäärän kehitystä kuvaava indeksi, joka on vakioitu iän ja sukupuolen suhteen epäsuoralla menetelmällä käyttäen vakioväestönä vuoden 2009 väestöä.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana lonkkamurtuman vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokat S72.0, S72.1 ja S72.2) sairaalahoitoon tulleet potilaat, joille on pystytty määrittelemään niin sanottu indeksihoitojakso. Määrittelyn avulla aineistosta pyritään sulkemaan pois välittömästi kuolleet lonkkamurtumapotilaat sekä lonkkamurtumaepäilyt ja konservatiivisesti hoidetut lonkkamurtumatapaukset. Aineistosta on lisäksi poistettu potilaat, joiden hoitohistoriassa on lonkkamurtumaan viittaavaa hoitoa edellisen 10 vuoden aikana, murtumahetkellä alle 50-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaana lonkkansa murtaneet sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee indeksijakson hoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/lonkkamurtuma

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193948

Päivitetty
2012-05-10