Lisätiedot osoittimesta

Lonkkamurtumailmaantuvuus, vakioitu (potilaita vuodessa /100 000)

Lonkkamurtumapotilaiden keskimääräinen vuosittainen ilmaantuvuus kolmevuotiskohorteissa. Luvut on vakioitu epäsuoralla menetelmällä iän ja sukupuolen suhteen käyttämällä vakioväestönä vuoden 2009 väestöä.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana ensimmäisen lonkkamurtumadiagnoosin (ICD-10-tautiluokituksen luokat S72.0, S72.1 ja S72.2) 10 vuoteen saaneet yli 50-vuotiaat potilaat. Joukosta on poistettu potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee hoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Lisätietoja

Lisätietoja osahankkeesta (hankkeen kotisivuilta):
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/lonkkamurtuma

Lisätietoja aineistosta ja menetelmistä (hankkeen perusraportista):
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201204193948

Päivitetty
2012-05-10