Lisätiedot osoittimesta

Sydäninfarktipotilaiden ilmaantuvuus, vakioitu

Sydäninfarktipotilaiden ikä- ja sukupuolivakioitu ilmaantuvuus kolmevuotiskohorteissa. Vakioväestönä on käytetty vuoden 2009 väestöä ja sydäninfarktipotilaita.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana sydäninfarktin vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokat I21 ja I22) sairaalahoitoon tulleet potilaat, jotka eivät olleet olleet sydäninfarktin vuoksi sairaalahoidossa sydäninfarktia edeltävän 365 päivän aikana. Aineistosta on lisäksi poistettu alle 40- ja yli 85-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaat sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee sydäninfarktihoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Päivitystiedot
2012-01-11
Lisätiedot
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/sydaninfarkti