Lisätiedot osoittimesta

Sydäninfarktipotilaiden 7 päivän kuolleisuus, vakioitu (%)

Sydäninfarktipotilaiden osuus, jotka kuolleet seitsemän päivän aikana infarktin toteamisesta. Luvut on esitetty kolmevuotiskohorteille ja vakioitu sekoittavien tekijöiden suhteen koko tarkasteluaikavälin keskitasoon.

Aineisto koostuu vuosikohorteista, joihin kuuluvat kaikki kyseisen vuoden aikana sydäninfarktin vuoksi (ICD-10-tautiluokituksen luokat I21 ja I22) sairaalahoitoon tulleet potilaat, jotka eivät olleet olleet sydäninfarktin vuoksi sairaalahoidossa sydäninfarktia edeltävän 365 päivän aikana. Aineistosta on lisäksi poistettu alle 40- ja yli 85-vuotiaat potilaat, pitkäaikaispotilaat sekä potilaat, joiden kotikunta ei ole tiedossa tai sijaitsee sydäninfarktihoitoilmoituksen mukaan ulkomailla tai Ahvenanmaalla.

Päivitystiedot
2012-01-11
Lisätiedot
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/perfect/sydaninfarkti