FinTerveys 2017 -tutkimuksen tuloksia

Hyvinvointi

Elämänlaatu
Elämän­laatunsa hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä saavutuksiinsa elämässä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Perhe-elämäänsä tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toimeentulo
Taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toimeentulonsa riittäväksi tai lähes riittäväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työhyvinvointi
Niiden osuus 30-69-vuotiaista, jotka kokevat voivansa tehdä paljon itsenäisiä päätöksiä työssään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus 30-69-vuotiaista, jotka kokevat, ettei heillä ole tarpeeksi aikaa saada töitä tehdyksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Terveys

Terveydentila
Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin pitkäaikais­sairauden tai terveys­ongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Toiminta­rajoituksia terveys­ongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päivittäistä virtsan­karkailua kokevien osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mielenterveys
Masennus­oireiden yleisyys (BDI-6 yli 4 pistettä) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisen kuormittu­neisuuden (GHQ-12 yli 3 pistettä) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Psyykkisen kuormittu­neisuuden (MHI-5 52 pistettä tai alle) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Riskitekijät
Lihavien (BMI yli 30) osuus, mitattu paino ja pituus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vyötärö­lihavien (miehet yli 100 cm, naiset yli 90 cm) osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonneen verenpaineen (systolinen verenpaine vähintään 140 mmHg tai diastolinen verenpaine vähintään 90 mmHg tai lääkehoidossa kohonneen verenpaineen takia) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonneen LDL-kolesterolin (vähintään 3 mmol/l) yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kohonnut sepelvaltimo­taudin tai aivohalvauksen riski (yli 10 % riski 10 vuoden aikana) 50-69-vuotiailla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Vähintään kohtalaisen diabetesriskin (vähintään 12 pistettä riskitestissä) yleisyys (%) henkilöillä, joilla ei ole lääkärin toteamaa diabetestä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Krooniset sairaudet
Diabeteksen yleisyys (lääkärin toteama, HbA1c vähintään 48 tai paasto­glukoosi vähintään 7) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sepelvaltimo­taudin yleisyys (%) 50 vuotta täyttäneillä (ml. sydäninfarkti, sepelvaltimon ohitusleikkaus, tai sepelvaltimon pallolaajennus) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman astman yleisyys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Itse ilmoitetun lääkärin toteaman keuhko­ahtauma­taudin yleisyys 60 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveys
Suun terveyden hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hampaansa kahdesti päivässä tai useammin harjaavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hammassärkyä tai -vaivoja 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Seksuaaliterveys
Raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus (vähintään yksi abortti) 30-54-vuotiailla naisilla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Rokotukset
Influenssa­rokotuksen kaudella 2016 - 2017 saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jonkin omakustanteisen rokotteen ottaneiden osuus (pois lukien influenssarokote) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tapaturmat
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut jokin tapaturma (sisällä tai ulkona) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut koti­tapaturma (sisällä tai kodin pihapiirissä) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille on 12 viime kk aikana sattunut terveys­palveluita vaatinut liikunta­tapaturma (sisällä tai ulkona) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Toiminta- ja työkyky

Liikkuminen
Puolen kilometrin kävely (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Fyysinen toimintakyky
Maksimaalinen puristusvoima, keskiarvo (kg) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla kyykistyminen vaikeutunut tai ei onnistu (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 55 vuotta täyttäneistä, joilla yläraajan nosto sivukautta vaikeutunut tai ei onnistunut (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Heikentyneen kaukonäön (visus enintään 0,5) yleisyys 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kognitiivinen toimintakyky
Viivästetyssä mieleen­palautuksessa alle 5 sanaa muistaneiden osuus 70 vuotta täyttäneillä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kielellinen sujuvuus, lueteltujen sanojen lukumäärä, keskiarvo Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus
Vähintään kerran kuukaudessa kerho- tai yhdistys­toimintaan osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Apua kotitalouden ulkopuolella oleville antavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ei luota toisiin ihmisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkitoimista suoriutuminen
Ei käytä internetiä sähköiseen asiointiin (yli 70-vuotiaat) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Työkyky
Täysin työkykyisenä itseään pitävien osuus 30-69-vuotiaista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Oman arvionsa mukaan vanhuus­eläkeikään saakka ammatissaan työskentelemään pystyvien osuus 30-64-vuotiaista, jotka eivät ole vielä eläkkeellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Elintavat

Liikkuminen
Vapaa-ajan liikuntaa harrastavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Arkipäivisin yli 3 tuntia ruudun ääressä istuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Uni
Enintään 6 tuntia vuorokaudessa nukkuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Painajaisunia kuukauden aikana nähneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Ruokatottumukset
Useita kertoja päivässä tuoreita vihanneksia ja juureksia käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Useita kertoja päivässä hedelmiä tai marjoja käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus 30-69-vuotiaista työssä­käyvistä ja opiskelijoista, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitos­ruokalassa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Tupakka­tuotteiden ja sähkö­savukkeiden päivittäisen käytön indeksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Kuukausittain kerralla vähintään kuusi alkoholi­annosta juovien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Raittiiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot

Palvelut

Terveyspalvelujen käyttö
Terveyden- tai sairaan­hoitajan palveluita 12 viime kk aikana oman sairauden takia käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin vastaanotolla 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Lääkärin lähetteellä fysio­terapiassa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveys­palveluja mielen­terveydellisten ongelmien takia 12 viime kk aikana käyttäneiden osuus 30-79-vuotiailla (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Suun terveydenhuolto
Hammas­lääkärissä säännöllisesti tarkastusta varten käyvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveys­keskuksen hammas­lääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Yksityisellä hammas­lääkärillä 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Jossakin hammas­hoidossa 12 viime kk aikana käyneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joille liian korkeat asiakasmaksut tai hinnat ovat haluamansa hammas­lääkäri­hoidon este (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Terveys­tarkastuksessa 5 viime vuoden aikana käyneiden 30-69-vuotiaiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Mammo­grafiassa 5 viime vuoden aikana käyneiden naisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Gynekologin tarkastuksessa / tutkimuksessa 12 viime kk aikana käyneiden naisten osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Hoitopaikan valinta
Niiden osuus, joilla terveys­keskus ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Niiden osuus, joilla yksityinen lääkäri­asema ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot
Osuus työssäkäyvistä 30-69-vuotiaista, joilla työterveys­huolto ensisijainen hoitopaikka lääkärin­palveluita tarvittaessa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Lisätiedot