Kielellinen sujuvuus, lueteltujen sanojen lukumäärä, keskiarvo

  2017  2011
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.           Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet   22.9 22.6 23.3 4342   23.9 23.5 24.3 4342
Naiset   24.1 23.8 24.4 5262   24.4 24 24.7 5262
Miehet: 30-64v   24.3 23.9 24.7 1579   25.3 24.9 25.8 1441
Naiset: 30-64v   25.5 25.2 25.8 1756   26 25.6 26.4 1757
Miehet: 65+v   19.9 19.4 20.4 744   20.6 19.8 21.4 578
Naiset: 65+v   20.6 20.2 21.1 988   20.5 19.9 21.1 761
Miehet: 30-39v    
Naiset: 30-39v    
Miehet: 40-49v    
Naiset: 40-49v    
Miehet: 50-59v    
Naiset: 50-59v    
Miehet: 60-69v    
Naiset: 60-69v    
Miehet: 70-79v    
Naiset: 70-79v    
Miehet: 80+v    
Naiset: 80+v    
Miehet: Koulutus perusaste   20.2 19.4 21  
Naiset: Koulutus perusaste   21 20.4 21.5  
Miehet: Koulutus keskiaste   22.2 21.7 22.8  
Naiset: Koulutus keskiaste   23 22.5 23.4  
Miehet: Koulutus korkea-aste   25.4 24.9 25.9  
Naiset: Koulutus korkea-aste   25.5 25.2 25.9  
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   23.1 22.6 23.6  
Naiset   24 23.6 24.5  
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   22.6 21.7 23.6  
Naiset   23.4 22.7 24.2  
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   23.3 22.3 24.3  
Naiset   23.1 22.7 23.6  
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   22.9 22.3 23.5  
Naiset   24.2 23.4 25  
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   23.1 22.1 24.1  
Naiset   23.4 22.8 24  
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.