Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%)

  2017  2011
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.           Arvo     Alaraja   Yläraja     Lkm.  
Suomi
Miehet   74.2 72 76.3 2153   71.9 69.7 74 2023
Naiset   74.8 73.1 76.3 2710   76 74.3 77.6 2526
Miehet: 30-64v   77.1 74.8 79.2 1420   76.7 74.5 78.9 1446
Naiset: 30-64v   79.5 77.6 81.4 1742   81.7 79.8 83.4 1780
Miehet: 65+v   69.1 65.6 72.4 733   60 55.9 64 577
Naiset: 65+v   64.2 61.1 67.2 968   60.7 57.1 64.2 746
Miehet: 30-39v   80.9 76.1 85.1 314   79.2 73.6 84.1 245
Naiset: 30-39v   84.8 81 88.1 420   89.4 85.6 92.5 336
Miehet: 40-49v   79.8 75.4 83.8 365   80.2 76.1 83.9 420
Naiset: 40-49v   79.8 75.8 83.4 447   83.5 80.1 86.5 550
Miehet: 50-59v   72.7 68.3 76.8 452   74.2 70 78 487
Naiset: 50-59v   75.4 71.6 78.9 555   77.7 74.1 81 587
Miehet: 60-69v   74.6 70.8 78.1 574   72.9 68.8 76.8 495
Naiset: 60-69v   76.4 73 79.6 669   75.3 71.5 78.8 558
Miehet: 70-79v   69.6 64.5 74.4 350   57.4 51.3 63.2 279
Naiset: 70-79v   62.5 57.9 67 450   62 56.5 67.3 326
Miehet: 80+v   53 42.6 63.2 98   43 33 53.5 97
Naiset: 80+v   49.4 41.6 57.2 169   43.9 36.3 51.7 169
Miehet: Koulutus perusaste   60 52.4 67.3  
Naiset: Koulutus perusaste   65.4 60.7 69.7  
Miehet: Koulutus keskiaste   73.2 69.8 76.3  
Naiset: Koulutus keskiaste   73 69.3 76.4  
Miehet: Koulutus korkea-aste   83.1 80.3 85.6  
Naiset: Koulutus korkea-aste   79.9 77.8 81.9  
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   75.9 72.5 79  
Naiset   74.8 71.4 77.9  
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   75.2 68.4 81  
Naiset   74.5 71 77.7  
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   72.7 69.4 75.9  
Naiset   72 68.3 75.3  
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   72.9 65.3 79.4  
Naiset   75.6 72.4 78.5  
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   75.3 71.4 78.9  
Naiset   75.4 71.6 78.9  
Tuloksille laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinTerveys -väestötutkimus 2017, THL.