Tulosraportti alueet 2018

Viittausohje: Parikka S, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Kilpeläinen H, Ikonen J, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
Vakava toimintarajoite (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sanomalehtitekstin lukemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskustelun kuulemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta