Tulosraportti alueet 2018

Viittausohje: Parikka S, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Kilpeläinen H, Ikonen J, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsemurha-ajatuksia ilmoittaneiden mielenterveyspalvelujen käyttö (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta