Tulosraportti alueet 2018

Viittausohje: Parikka S, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Kilpeläinen H, Ikonen J, Aalto A-M, Muuri A, Koskinen S & Lounamaa A. Kansallisen terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus FinSoten perustulokset 2017-2018. Verkkojulkaisu: thl.fi/finsote

Hyvinvointi

Elinolot
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jonkin pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja mielenterveysongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsemurha-ajatuksia ilmoittaneiden mielenterveyspalvelujen käyttö (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Elintavat ja riskitekijät

Elintavat ja riskitekijät
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI >= 25 kg/m2) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ravitsemus
Kasviksia ja hedelmiä ravitsemussuositusten mukaisesti käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti hedelmiä tai marjoja ravinnossaan käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin nuuskaa käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin tupakkatuotteita tai nikotiinipitoisia sähkösavukkeita käyttävien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalveluja päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien vuoksi käyttäneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Työ- ja toimintakyky

Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
Vakava toimintarajoite (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokeneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sanomalehtitekstin lukemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskustelun kuulemisessa suuria vaikeuksia kokeneet, osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen tarve ja käyttö
Lääkärin vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitajan vastaanottopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hammaslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vanhusten kotihoitopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muita vanhusten palveluja riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vammaispalveluja riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Lapsiperhepalveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalityön palveluita riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kelasta toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kunnan toimeentulotukea riittämättömästi saaneiden osuus, (%) tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Koki terveyspalvelujen saatavuuden hyväksi (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitopaikkaan riittävän nopeasti yhteyden saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vastaanottoajan riittävän nopeasti terveydenhuollossa saaneiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tutkimuksiin ja hoitoihin riittävän nopeasti terveydenhuollossa päässeiden osuus (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat aukioloajat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalipalvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Odotusaika sosiaalipalveluun, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalipalveluun riittävän nopeasti päässeet, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat aukioloajat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankalat matkat haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen yhdenvertaisuus
Luottaa terveyspalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden tasavertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Oma taloudellinen tilanne vaikeuttanut hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet hoidon saantia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Oma taloudellinen tilanne vaikeuttanut palvelujen saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Korkeat asiakasmaksut haitanneet palvelun saantia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen toimivuus
Luottaa terveyspalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa terveyspalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden toimintaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Luottaa sosiaalipalveluiden henkilöstöön (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman lääkärin kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioi aina tai usein saman hoitajan kanssa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja terveyden- ja sairaanhoitoon vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja sosiaalipalveluihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Halukkuus käyttää verovaroja tulonsiirtoihin vähintään nykyinen määrä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen integraatio
Koki palvelun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun tiedonkulun sujuvaksi, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoidon saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) terveyspalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hoitosuunnitelma tehty, osuus pitkäaikaissairaista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun sujuvuudessa ongelmia, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koki palvelun tiedonkulun sujuvaksi, (%) sosiaalipalveluita käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi pompottelu palvelupisteestä toiseen, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelun saantia haittasi tietojen kysely useaan kertaan, (%) sosiaalipalveluja käyttäneistä Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Valinnanvapaus
Tietää mahdollisuudesta valita terveysasema (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tietää mahdollisuudesta valita erikoissairaanhoidon hoitopaikka (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tietää mahdollisuudesta valita terveydenhuollon ammattihenkilö (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tietää mahdollisuudesta hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokee, että on vaihtoehtoja valita terveysasema (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokee, että on vaihtoehtoja valita sairaala (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokee, että on vaihtoehtoja valita lääkäri (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kokee, että on vaihtoehtoja valita hoitaja (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi vertailutietoa palveluntuottajista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa hoitopaikkojen lääketieteellisestä laadusta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa asiakastyytyväisyydestä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa hoitopaikkojen jonotusajoista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa hoitopaikkojen palveluvalikoimasta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa, miten toimia jos vaihtaa terveyssemaa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi tietoa, miten toimia jos vaihtaa sairaalaa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveysasemaa vaihtaneet, osuus väestöstä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveysasemaa vaihtaneet, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sairaalaa vaihtaneet, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen asiakaslähtöisyys
Myönteinen asiakaskokemus terveyspalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika terveyspalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi aikaa kysyä terveydentilasta ja hoidosta (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrättävästi terveyspalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua omaa hoitoa ja tutkimuksia koskeviin päätöksiin (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Myönteinen asiakaskokemus sosiaalipalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävä vastaanottoaika sosiaalipalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittävästi aikaa kysyä omasta sosiaalipalvelustaan (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asiat selitettiin ymmärrättävästi sosiaalipalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sai osallistua itseä koskeviin päätöksiin sosiaalipalveluissa (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Palvelujen omarahoitus
Koki asiakasmaksun kohtuulliseksi sosiaalipalveluissa, osuus palveluista maksaneista (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Käyttänyt palveluseteliä terveyspalvelujen hankkimiseen, osuus käyttäneistä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Hankkinut yksityisen sairausvakuutuksen (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sähköiset palvelut
Asioinut sosiaali- ja terveyspalveluissa internetin välityksellä (%), palveluja tarvinneista Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut lääkärin kanssa internetin välityksellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut hoitajan kanssa internetin välityksellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa internetin välityksellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asioinut sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa internetin välityksellä (%) Atlas Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta