Finlapset - Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointiseuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kokoaa tietoa lasten, nuorten ja lapsi­perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista ja edustavaa tietoa lasten, nuorten ja lapsi­perheiden terveydestä ja hyvinvoinnista, näihin yhteydessä olevista tekijöistä sekä ajassa tapahtuneista muutoksista.

Keskeisenä tietolähteenä ovat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveyden­huollon määräaikaiset terveys­tarkastukset, joita täydennetään valta­kunnallisista rekistereistä saatavilla tiedoilla ja tarvittaessa erillis­tiedonkeruilla. Kohderyhmänä ovat 0-16-vuotiaat.

Ensi vaiheessa tuotetaan ajankohtaiset ja luotettavat tiedot lasten ja nuorten lihavuuden ja ylipainon yleisyydestä.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2018

Tässä raportissa esitetään tuloksia Suomessa asuvien 2-16-vuotiaiden lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä sekä pituus- ja paino­tietojen kattavuudesta vuosilta 2014-2018. Pituus- ja painotiedot perustuvat lasten­neuvoloiden ja koulu­terveyden­huollon terveyden­hoito­käynneillä tehtyihin pituus- ja paino­mittauksiin. Tiedot kirjataan potilas­tieto­järjestelmiin, joista ne siirtyvät THL:n ylläpitämään perus­terveyden­huollon avohoidon hoito­ilmoitus­rekisteriin (Avohilmo).

Interaktiivinen kartta­esitys ja kunta­kohtaiset tulos­tiivistelmät mahdollistavat lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyyden sekä pituus- ja paino­tietojen kattavuuden alueellisen tarkastelun sukupuolen ja ikäryhmän mukaan.

Jotta tulosten esitettävyyttä voidaan kehittää, pyydämme palautetta kunta­kohtaisten tulos­tiivistelmien toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Pyydämme myös ilmoittamaan, mikäli kunta­kohtaiset tulokset eivät vastaa todellisuutta tai niissä havaitaan virheitä. Palautetta voi antaa sähkö­postitse tai täyttämällä oheisen kyselyn.

Anna palautetta

Kyselylomake

Interaktiivinen karttaesitys

Avaa karttaesitys

Kuntakohtaiset tulostiivistelmät

 

Lisätietoa

FinLapset-hankkeen esittelysivut

Yhteystiedot

Sähköposti:

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Susanna Jääskeläinen
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 7508
sähköposti: