Lisätiedot osoittimesta

Terveydellisen tai muun riskin suuruus käytettäessä ekstaasia säännöllisesti / vähäinen tai ei lainkaan riskiä (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Kuinka suuri terveydellinen riski tai muu riski mielestäsi aiheutuu, jos henkilö käyttää ekstaasia säännöllisesti?Vastausvaihtoehdot: Ei riskiä; Vähäinen riski; Kohtalainen riski; Suuri riski; En tiedä.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi