Lisätiedot osoittimesta

Lääkärin määräämiä uni- tai rauhoittavia lääkkeitä käyttäneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Oletko koskaan käyttänyt rauhoittavia tai unilääkkeitä lääkärin määräyksestä? Vastausvaihtoehdot: En koskaan; Kyllä, mutta alle kolmen viikon ajan; Kyllä, kauemmin kuin kolmen viikon ajan.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi