Lisätiedot osoittimesta

Niiden vastaajien osuus, joiden oman arvion mukaan päihdettä on "Hyvin helppo" tai "Melko helppo" saada (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Kuinka vaikeaa sinun olisi saada (nimettyä päihdettä), jos haluaisit? Vastausvaihtoehdot: mahdotonta; hyvin vaikeaa; melko vaikeaa; melko helppoa; hyvin helppoa; en tiedä.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi