Lisätiedot osoittimesta

Pelannut rahasta 12 viime kk aikana (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Kuinka usein (jos koskaan) olet pelannut rahasta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Vastausvaihtoehdot: En ole pelannut rahasta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana; 2 Kuukausittain tai vähemmän; 2-4 kertaa kuukaudessa; 2-3 kertaa viikossa tai useammin.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi