Lisätiedot osoittimesta

Eri huumausaineita elinaikana käyttäneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Kuinka monta kertaa (jos koskaan) olet käyttänyt seuraavia päihteitä elämäsi aikana? Vastausvaihtoehdot lueteltu kuviossa ja taulukossa.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi