Lisätiedot osoittimesta

Sähkösavukkeita 30 viime päivän aikana käyttäneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Kuinka usein (jos koskaan) olet käyttänyt sähkösavukkeita viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? Vastausvaihtoehdot: En ollenkaan; Harvemmin kuin kerran viikossa; Vähintään kerran viikossa; Päivittäin tai lähes päivittäin.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi