Lisätiedot osoittimesta

Raittiiden osuus 12 viime kuukauden aikana (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: Muistele viimeksi kuluneita 30 päivää. Kuinka monta kertaa (jos koskaan) sinä aikana olet juonut alkoholia kuusi annosta tai enemmän samalla käyttökerralla? Vastausvaihtoehdot: En kertaakaan; Kerran; Kaksi kertaa; 3-5 kertaa; 6-9 kertaa; 10 tai useampia kertoja.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa
  • Sukupuoli: pojat, tytöt, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 15-16 -vuotiaat
Tietolähteet
Lisätiedot
  • thl.fi/espad
  • Kirsimarja Raitasalo, etunimi.sukunimi (at) thl.fi