Juonut viiniä 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 34 26 24 14 15 11 11
  Tytöt 40 32 27 18 22 15 16
  Kaikki 37 29 26 17 19 13 14
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.