Käyttänyt vesipiippua joskus elinaikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 22 8
  Tytöt 20 6
  Kaikki 21 7
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.