Käyttänyt vesipiippua 30 viime päivän aikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 5 0
  Tytöt 4 0
  Kaikki 5 0
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.