Käyttänyt vesipiippua 12 viime kk aikana (%)

        2015     2019  
  Pojat 16 3
  Tytöt 16 3
  Kaikki 16 3
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.