Tupakoinut joskus elinaikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 78 77 70 60 62 50 43
  Tytöt 75 73 70 60 59 44 35
  Kaikki 77 75 70 60 60 47 39
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.