Tupakoinut päivittäin 30 viime päivän aikana (%)

        1995     1999     2003     2007     2011     2015     2019
  Pojat 24 31 23 20 20 12 6
  Tytöt 24 26 26 19 18 10 7
  Kaikki 24 28 24 20 19 11 7
Lähdeaineisto ESPAD -tutkimus 2019, THL.